Your Cart

Turkki häätää ulkomaisia uskovia pois maasta

Kuva: Meg Jerrard/Unsplash

Turkissa asuvaa Alia odottaa pidätys ja sen jälkeen karkotus. Turkin viranomaiset ovat kieltäytyneet uusimasta hänen oleskelulupaansa sen jälkeen, kun hänen tietoihinsa merkittiin koodi ”N82”.

Alin tavoin monet muutkin evankeliset uskovat ovat saaneet tietoihinsa koodin N82 tai G87. Ensin mainittu merkitsee, että ulkomaalaisen on saatava viranomaisilta maahantulolupa. Käytännössä se tarkoittaa maahantulokieltoa, sillä suurin osa anomuksista hylätään. Jälkimmäinen, G87-koodi on turvallisuusluokitus ja edellyttää maahantulon rajoittamista tai karkottamista ”ulkomaalaisille, jotka uhkaavat yleistä turvallisuutta”. Näitä rajoituksia voidaan asettaa hyvinkin hatarien epäilysten pohjalta.

Vuoden 2019 jälkeen ulkomaalaisten karkotukset Turkista ovat yleistyneet. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö International Society for Human Rights toteaa: ”Yhteistä kaikille näille karkotetuille henkilöille on, että he ovat kaikki protestanttisia kristittyjä, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti seurakunnan toimintaan ja/tai evankeliointiin.”

”Näiden uskovien karkottaminen on laitonta. Väitteet siitä, että he olisivat vaaraksi yleiselle turvallisuudelle ovat naurettavia ja törkeitä”, järjestön raportissa sanotaan.

Protestanttisia kristittyjä on Turkin asukasluvusta alle prosentti. Siitä huolimatta viranomaiset pitävät heitä vaarana turkkilaiselle kulttuurille ja identiteetille. Turkkilaisten oletetaan olevan muslimeja. Islamin hylkääviä pidetään pettureina ja uhkana kansalliselle yhtenäisyydelle.

Karkotukset ovat olleet ankara isku Turkin evankelisille seurakunnille, sillä ne ovat pitkälti riippuvaisia ulkomaalaisten uskovien antamasta opetuksesta. Kuten Ali, monet ovat asuneet maassa vuosia, eivät ole tehneet mitään rikoksia, ja osalla on jopa turkkilainen puoliso ja lapsia.

Karkotuspäätöksestä voi valittaa, mutta päätös kumotaan vain harvoin.

Lähteet: ISHR, ICC

Saako saksalainen pastori jäädä Turkkiin?

Ulkomaalaisten kristittyjen karkotusten aalto on jättänyt monet turkkilaiset seurakunnat ilman pastoria. Karkotuspäätöstään vastaan taisteleva saksalainen pastori on toiveikas, että hän voi olla poikkeus ja saada jäädä maahan samaan aikaan, kun

Lue lisää »
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print