Your Cart

Työmme

Vainottujen puolesta

Tarjoamme apuamme moniin eri kohteisiin maailmanlaajuisesti. Suurin tarve keskittyy eniten apua tarvitseviin kohteisiin, joihin tarvitaan nopeasti apua. Marttyyrit -rahaston kautta tuemme leskiä, orpoja, uskonsa tähden kärsiviä ja heidän perheitään. Suljetuissa ja kristinuskolle vihamielisissä maissa kristittyjen on usein mahdotonta saada Raamattua itselleen. Marttyyrien Ääni painattaa ja tarvittaessa salakuljettaa Raamattuja näille uskoville. Voit osallistua tähän työhömme tukemalla Raamattu-rahastoamme. Marttyyrien Ääni tukee pastoreita, evankelistoja ja kristillisen työn tekijöitä, jotka tekevät työtä etulinjassa. Nämä työntekijät julistavat evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta suljetuissa ja evankeliumille vihamielisissä maissa mahdollisia seurauksia pelkäämättä. Etulinjan työntekijöitä tukemalla voit edistää evankeliumin eteenpäin viemistä yli 60 evankeliumille suljetussa tai vihamielisessä maassa. Yksi tehtävistämme on kertoa vainottujen sisariemme ja veljiemme uskosta ja rohkeudesta vainojen keskellä. Niin tehdessämme tahdomme innoittaa uskovia sitoutumaan syvemmin Kristukseen ja Heprealaiskirjeen 13:3 mukaisesti muistamaan heitä, jotka elävät vainojen keskellä.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print