Your Cart

Tietosuojaperiaatteemme

Tietosuojaperiaatteemme

Sitoudumme kunnioittamaan yksityisyys- ja tietosuojaa. Käsittelemme henkilötietoja vastuullisesti tietosuojalainsäädännön asettamissa puitteissa.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Marttyyrien Ääni ry kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Marttyyrien Ääni ry
PL 2
04201 Kerava
Puhelin: 040 5522 309 (ma-pe klo 9-15)
Sähköposti: info (at) marttyyrienaani.fi
Y-tunnus: 0217200-9

Rekisteristä vastaava henkilö

Sari Palomäki
Puhelin: 040 5522 309 (ma-pe 9-15)
Sähköposti: sari.palomaki(at)marttyyrienaani.fi

Rekisterin nimi

Marttyyrien Äänen asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin on koottu henkilötietoja Marttyyrien Ääni -lehden tilaamiseen, materiaalitilausten toimittamiseen ja eri työmuotoihin (eturintaman esirukoilijat, vetoomustoiminta, vangeille kirjoittaminen) osallistumiseen liittyvän yhteydenpidon mahdollistamiseksi. Yhteydenpito voi tapahtua postitse, sähköpostilla tai puhelimitse.

Käsiteltävät henkilötiedot

Marttyyrien Äänen asiakasrekisteri (Procountor) sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakasryhmät joihin henkilö kuuluu (esim. lehden tilaaja, tilauksen toimitustapa yms.)
  • Yhteystietokortin luomisen päivämäärä ja yhteystietoihin tehtyjen muutosten päivämäärä

Marttyyrien Äänen sähköpostirekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakasryhmä

Tietojen kerääminen

Henkilötietoja kerätään henkilön itsensä luovuttamien tietojen perusteella. Tämä voi tapahtua postitse, puhelimitse, sähköpostilla, tilaisuuksissa olevalla tilauslomakkeella tai nettisivujen yhteydenottolomakkeella. Lisäksi voimme päivittää jo olemassa olevia yhteystietoja Postin ilmoittamilla osoitteenmuutostiedoilla.

Tietojen suojaaminen

Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö.

Vaitiolovelvollisuus sitoo tukijarekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten tukijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Verkkolahjoittaminen tapahtuu pankin suojatun yhteyden kautta, maksujen välittäjän toimii Paytrail.

Henkilötietojen luovutus ulkopuolisille

Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa Marttyyrien Äänen yhteistyökumppaneille julkaisujen, kuten Marttyyrien Ääni -lehden ja uutiskirjeen postitusta varten.

Marttyyrien Ääni ei luovuta asiakastietoja Suomen ulkopuolelle.

Kuinka kauan Marttyyrien Ääni säilyttää henkilötietoja

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan välittömästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväkseen hänestä kerätyt tiedot. Hänellä on myös oikeus vaatia niiden oikaisua, täydentämistä tai poistamista.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme sen käyttökokemusta ja tarjotaksemme käyttäjille kiinnostavaa sisältöä.

Evästeet tallentavat yleistä tilastollista tietoa verkkosivun käytöstä. Sivuston vierailut tunnistetaan ja lasketaan anonyymisti eikä käyttäjää voida tai pyritä tunnistamaan evästeiden avulla.

Käyttäjä voi koska tahansa kieltää evästeiden käytön muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia, eikä se vaikuta sivustomme käyttöön.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot voi tehdä rekisteristä vastaavalle tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print