Your Cart

Onko kristinuskoon kääntyneille iranilaisille koittamassa uusi aika?

Ylhäältä vasemmalta: pastori Abdolreza (Matthias) Haghnejad, Mohammad (Shahrooz) Eslamdoust, Mohammad Vafadar, Hossein Kadivar, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi, Behnam Akhlaghi, Kamal Naamanian ja Khalil Deghanpour.

Iranissa on juuri käynnistynyt prosessi, joka voi parhaimmillaan merkitä, että kristinuskoon kääntyneet iranilaiset eivät enää ole vaarassa joutua vankilaan kotiseurakuntien toimintaan osallistumisesta.

Iranin korkein oikeus on linjannut, että kotiseurakunnan toimintaan osallistumisesta viideksi vuodeksi vankilaan tuomittua yhdeksää kristinuskoon kääntynyttä miestä ei olisi saanut tuomita ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista”. Linjaus voi olla käänteentekevä.

Iranin oikeusjärjestelmä ei tunne ”ennakkotapauksia”, mutta siitä huolimatta korkeimman oikeuden päätös voi vaikuttaa kaikkiin tämänhetkisiin ja tuleviin oikeudenkäynteihin kristinuskoon kääntyneiden iranilaisten osalta.

Korkein oikeus oli antanut päätöksensä 3. marraskuuta, mutta se saatettiin yhdeksän uskovan lakimiesten tietoon keskiviikkona 24. marraskuuta. Päätöksessä todetaan yksiselitteisesti, että miesten osallistuminen kotiseurakuntien toimintaan tai edes ”evankelisen sionistisen uskon” levittäminen ei ole kansallisen turvallisuuden vastainen teko.

Tämä on merkittävää, sillä tällä hetkellä kaikki vankilassa olevat yli 20 kristinuskoon kääntynyttä on tuomittu ”kansallisen turvallisuuden vastaisista teoista” kotiseurakuntien toimintaan osallistumalla.

Korkeimman oikeuden päätös kuuluu: ”Pelkkä kristinuskon julistaminen ja ’evankelisen sionistisen uskon’ levittäminen, jotka molemmat tarkoittavat kristinuskon levittämistä perhetapaamisissa (kotiseurakunnat), ei tarkoita valtion turvallisuuden horjuttamiseksi kokoontumista ja juonittelua.”

Päätöksessä sanotaan myös, että ”näiden yhteisöjen ja ryhmien (kotiseurakunnat) muodostaminen ei riko islamilaisen rikoslain artikloja 499 ja 500 (joissa säädetään ’valtion vastaisten ryhmien’ jäsenyydestä tai perustamisesta), eikä muita rikoslakeja.”

Tämäkin on tärkeää, sillä kaikkien vankilassa olevien kristinuskoon kääntyneiden tuomioita on perusteltu artiklojen 499 ja 500 rikkomisella.

Lisäksi linjauksessa sanotaan: ”Kristinuskon julistaminen ja kotiseurakuntien perustaminen eivät ole laissa kriminalisoituja tekoja.”

Vallankumoustuomioistuin joutuu nyt ottamaan uuteen käsittelyyn näiden yhdeksän uskovan tuomiot.

Kyseiset kristityt ovat Khalil Deghanpour, Hossein Kadivar, pastori Abdolreza (Matthias) Haghnejad, Kamal Naamanian, Mohammad Vafadar, Mohammad (Shahrooz) Eslamdoust, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi ja Behnam Akhlaghi.

Joillakin heistä olisi jo oikeus päästä ehdonalaiseen, sillä he ovat kärsineet yli kolmanneksen tuomioistaan. He eivät kuitenkaan ole olleet halukkaita hyväksymään ehdonalaiseen pääsyä ilman että heille vakuutetaan, että heitä ei pidätetä uudelleen, jos he jatkavat edelleen yhteen kokoontumista.

Nyt näillä yhdeksällä – ja tuhansilla muilla iranilaisilla – on toivoa, että he saavat kokoontua yhteen ilman pelkoa vankilaan joutumisesta.

Rukoillaan tämän todella tärkeän asian puolesta, joka voi täysin muuttaa iranilaisten kristinuskoon kääntyneiden tilanteen.

Lähteet: Article18, Middle East Concern

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print