Your Cart

Kazakstanilainen uskova vapautunut vankilasta!

Yuri Pak on vapautunut vankilasta lauantaina 17. kesäkuuta, kun hänen jäljellä oleva tuomionsa muutettiin sakkotuomioksi. Yuri Pak on opettaja, lukion dekaani ja paikallisen seurakunnan maallikkopastori. Huhtikuussa 2015 joku käytti Yurin […]