Your Cart

Iran – Asianajajat ja aktivistit lapsensa menettämistä pelkäävän pariskunnan tukena

Maryam, Lydia ja Sam. Kuva: Article18

Iranissa 120 asianajajaa ja aktivistia on allekirjoittanut avoimen kirjeen, joka on osoitettu Iranin korkeimman oikeuden puheenjohtajalle Ebrahim Raisille. Häntä pyydetään kumoamaan oikeuden aiemmin antama päätös, jonka mukaan kristinuskoon kääntynyt pariskunta joutuisi luopumaan kaksivuotiaasta adoptiotyttärestään uskonsa vuoksi.

Oikeus määräsi heinäkuussa tekemässään päätöksessä, että Sam Khosravi ja hänen vaimonsa Maryam Falahi eivät ole sopivia Lydian vanhemmiksi. He valittivat tuomiosta, mutta valitus hylättiin viime kuussa.

Hylkäys tuli siitä huolimatta, että alkuperäisessä päätöksessään tuomari myönsi, että Lydialla oli ”voimakas tunneside” vanhempiinsa. Tuomari sanoi myös, että mahdollisuus löytää Lydialle toinen adoptioperhe on ”nolla prosenttia” tytön terveysongelmien vuoksi.

Nyt joukko asianajajia ja ihmisoikeusaktivisteja vaatii korkeimman oikeuden puheenjohtajaa kumoamaan päätöksen, jota he pitävät sekä Iranin että kansainvälisten lakien vastaisena.

Allekirjoittajat huomauttavat useista seikoista. Iran on allekirjoittanut YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, ja sen myötä Iran on velvoitettu asettamaan lapsen hyvinvointi etusijalle. Iranin perustuslakikaan ei aseta uskontoa ehdoksi kelpoisuudelle adoptoida lapsi.

”Missään näissä laissa tai määräyksissä ei mainita hakijan uskontoa perusteena. Päinvastoin, etusijalle asetetaan, että henkilö on Iranin kansalainen ja hyvämaineinen ihminen”, kirjeessä kerrotaan.

Lisäksi he huomauttavat, että Sam ja Maryam ovat ”arvostettuja” ja ”kunniallisia” kansalaisia, joita omassa kotikaupungissaan pidetään hyvässä maineessa, kuten myös piti sosiaalivirasto, joka alun perin myönsi heille Lydian huoltajuuden.

Sosiaaliviraston pyrkiessä myöhemmin viedä Lydia pois huoltajiltaan, he rikkoivat allekirjoittajien mukaan lakia, eivätkä ottaneet huomioon Lydian vakavaa sydänvikaa ja ”lapsen ja hänen vanhempiensa välistä rakkautta ja kiintymystä”.

”Oikeuslaitoksen tehtävä on tukea ja panna täytäntöön Iranin kansalaisten oikeuksia ja pitää yllä lakiin perustuvaa oikeuslaitosta”, allekirjoittajat toteavat. He vaativat Ebrahim Raisia ”antamaan asiaan kuuluvan määräyksen, jolla tämän päätöksen toimeenpano lakkautetaan, sekä antamaan päätöksen, joka estää vastaavaa tapahtumasta myöhemmin, sillä se on sekä lain että sharia-lain vastaista.”

Kiitos Jumalalle näistä rohkeista henkilöistä, jotka ovat astuneet esiin puolustamaan Samia, Maryamia ja Lydiaa, vaikka siitä voi seurata heille itselleen ongelmia.

Lähde: Article18

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print