Your Cart

Venäjän uskovat huolissaan – uusi laki rajoittamaan uskonnonvapautta

KUVA Vom KanadaLaajoista protesteista huolimatta presidentti Putin vahvisti allekirjoituksellaan 7. heinäkuuta terrorisminvastaisen lain, johon oli lisätty myös uskonnonvapautta, erityisesti uskonnosta kertomista, rajoittavia kohtia. Laki tulee voimaan 20. heinäkuuta. Esimerkiksi terrorismin rahoittamisesta tai avustamisesta seuraa ankara rangaistus, kuten myös varsinaisesta terroristiseen toimintaan osallistumisesta. Vankeutta voi seurata kymmenestä vuodesta elinkautiseen.

Uskonnonvapautta rajoittavat kohdat laissa ovat vastoin Venäjän allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia ja ristiriidassa Venäjän perustuslain kanssa. Kansainvälisten ihmisoikeuslakien mukaan ”kansallinen turvallisuus” ei ole pätevä peruste rajoittaa uskonnonvapautta. Pidetäänkin varmana, että kun laki astuu voimaan, siitä valitetaan Venäjän perustuslakituomioistuimeen.

Uuden lain myötä vain rekisteröidyillä uskonnollisilla yhteisöillä on oikeus harjoittaa uskontoa. Kielto koskee myös yksityishenkilöitä ja kattaa myös median ja internetin. Rekisteröitymätön yksityishenkilö ei saa edes kysyttäessä keskustella uskonnosta. Uskonnollinen toiminta asuinrakennuksissa on kielletty. Osa baptistiseurakunnista on toiminut rekisteröitymättä, joten niiden toiminnasta tulee lain voimaan astuttua käytännössä laitonta.* Samoin on laita monien muidenkin seurakuntien kohdalla, jotka eivät ole anomuksista huolimatta saaneet maata, jolle rakentaa virallinen kirkko ja jotka ovat sen vuoksi toimineet asuinrakennuksissa tai joiden rukoushuone on virallisissa asiakirjoissa merkitty asuinrakennukseksi.

Nähtäväksi jää, kuinka tiukasti lain noudattamista tullaan valvomaan, mutta uskovat arvelevat sen joka tapauksessa aiheuttavan ongelmia.

Helluntaiunionin apulaispiispa Konstantin Bendas kertoo, että jo ennen lain vahvistamista Moskovan lähellä sijaitseva seurakunta kohtasi häirintää. ”Paikallispoliisi saapui kotiin, jossa ryhmä helluntailaisia kokoontui joka sunnuntai”, hän kertoo. ”Riidanhaluinen ilme kasvoillaan hän sanoi heille: ’Nyt kun laki ollaan hyväksymässä, minä ajan teidät kaikki pois täältä.’”

Hare Krishna -yhteisön lakimies Mikhail Frolovin mukaan ”Lain voimaantulo tarkoittaisi, että Venäjän poliittinen järjestelmä on siirtynyt yhä lähemmäs totalitaarista hallintoa.”

Venäjän uskovat pyytävät rukoilemaan, että lakia ei valvota tai tulkita niin jyrkästi kuin se on kirjoitettu.

Mission Network News, Forum 18

* Viime heinäkuussa uskontolakiin tehtiin tiukennuksia ja jo tuolloin rekisteröimättömät uskonnolliset ryhmät tulivat periaatteessa laittomiksi. Rekisteröitymättömiä uskonnollisia yhteisöjä vaadittiin ilmoittautumaan viranomaisille, mutta tuolloin ilmoittamatta jättämisestä ei määritelty rangaistusta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print