Your Cart

Uganda

Millainen maa?

Uganda on kristillisenemmistöinen maa, jossa on paljon aktiivisia seurakuntia. Ugandan historia on kuitenkin tehnyt siitä islamin vaikutusvallalle alttiin. Ugandaa hallitsi 1970-luvulla diktaattori Idi Amin, joka sai innoituksensa Libyan diktaattorilta Muammar Gaddafilta ja ryhtyi islamilaistamaan maata liittymällä Islamilaiseen yhteistyöjärjestöön. Monet Aminin aloittamat käytännöt vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan ja hallintoon.

Ugandan hallitus on hyväksynyt islamilaisen sharia-lain mukaisen pankkilain, jonka myötä islamilaisten projektien lainalla on nollakorko. Arabimaat myös edistävät intressejään maassa investoimalla sinne runsaasti. Ääri-islamilainen vaikutus on lisääntynyt ja muslimienemmistöisillä rajaseuduilla monet kristityt kohtaavat ankaraa vainoa, erityisesti islamista kääntyneet.

Vaaroista huolimatta ugandalaiset seurakunnat evankelioivat ympäristöään ja monet seurakunnat kouluttavat johtajiaan evankelioimaan muslimeja ja huolehtimaan heistä, joita vainotaan kristinuskoon kääntymisen myötä.

Yleiset uskonnot

Ugandalaisista 84 % on kristittyjä, ja heistä 34 prosenttia evankelisia.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Paikalliset äärimuslimit vainoavat kristittyjä erityisesti itäisellä, lounaisella ja pohjoisella rajaseudulla, missä ääri-islamilainen radikalismi on ollut kasvussa.

Islamista kääntyneet kohtaavat vainoa perheenjäsentensä taholta ja uhkailua ympäröivän islamilaisen yhteisön taholta. Monet nuoret kristinuskoon kääntyneet ovat joutuneet vanhempiensa tai yhteisön jäsenten raa’asti pahoinpitelemiksi. Pastoreita ja seurakuntia vastaan on hyökätty ja joitakin kristinuskoon kääntyneitä on tapettu heidän uskonsa paljastuttua. Islamin jättäneiden perheiden lapset eivät ole enää tervetulleita kouluun. Joillakin alueilla on hyväksytty lakeja estämään kristinuskon leviämistä tai helpottamaan seurakuntien tonttien takavarikoinnissa.

Raamatut

Raamattuja on saatavilla kaupungeissa, mutta maaseudulla saatavuus on huonoa, eikä ihmisillä ole varaa ostaa niitä. Lisäksi Ugandan syrjäseuduilla puhutaan useita heimokieliä, ja etenkin vanhemman väestönosan keskuudessa lukutaito on heikkoa.

Tutustu tämän maan artikkeleihin!

Uganda