Your Cart

Meksiko (Chiapas)

Millainen maa?

Tietyillä alueilla eteläisessä Meksikossa elää paljon alkuperäisiä vähemmistöryhmiä. Paikalliset viranomaiset sortavat järjestelmällisesti näitä vähemmistöyhteisöjä, jotka ovat säilyttäneet oman erillisen kielensä ja identiteettinsä. Heidän keskuudessaan eläviä kristittyjä vainoavat sekä marxilaiset ja animistit että kylien päälliköt. Nämä yhteisöt sijaitsevat syrjäseuduilla ja niitä on vaikea tavoittaa. Vainosta huolimatta kristittyjen määrä näillä alueilla on jatkanut kasvuaan.

Yleiset uskonnot

Useimmat ihmiset Etelä-Meksikossa harjoittavat kristillis-pakanallista sekauskontoa, joka on synkretistinen sekoitus muinaisia pakanallisia tapoja ja roomalaiskatolisuutta. Joillakin alueilla, etenkin Chiapasin osavaltiossa, on voimakas marxilainen (ateistinen ja kommunistinen) liike. Etelä-Meksikon vaikeilla alueilla evankeliset kristityt muodostavat kolmisen prosenttia väestöstä.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Kristittyjä vainoavat sekä synkretistiset kristillis-pakanalliset kyläyhteisöt että marxilaiset (ateistiset ja kommunistiset) kapinalliset.

Uskoon tulleet joutuvat yhteisönsä hylkäämiksi ja heidät pakotetaan usein lähtemään pois kodeistaan ja kylistään. Toisinaan joukoittain kristittyjä on ajettu pois kodeistaan. Kääntyneet ja Kristuksen uskolliset todistajat menettävät työnsä, perintöosansa ja maansa. Ne, jotka jäävät asuinalueilleen, joutuvat muiden syrjimiksi, osittain siksi, että he eivät halua osallistua pakanallisiin juhliin eivätkä tukea niitä varoillaan.

Raamatut

Raamattuja on tuskin lainkaan saatavilla näissä eristäytyneissä yhteisöissä, ja vain muutamia on saatavilla alkuperäiskielillä.

Tutustu tämän maan artikkeleihin!

Meksiko