Your Cart

Laos

Millainen maa?

Kommunistinen hallitus ja buddhalaiset munkit vainoavat kristittyjä yhteistuumin lukuun ottamatta hallituksen kontrolloimaa Laosin Evankelista kirkkoa.

Köyhyys, infrastruktuurin puute ja vuoristoinen maasto tekevät evankeliumin levittämisestä haastavaa. Rohkeiden evankelistojen ansiosta seurakunnat kuitenkin jatkavat kasvuaan, vaikka ne kohtaavat jatkuvaa vainoa.

Yleiset uskonnot

60 prosenttia laosilaisista pitää itseään buddhalaisina, mutta useimmat harjoittavat buddhalaisuuden synkretististä muotoa, johon on sekoittunut heimosidonnaista animismia. Kristittyjä on neljä prosenttia, ja heistä kolme prosenttia evankelisia.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Useimpia uskovia vainoavat heidän perheenjäsenensä tai kylien viranomaiset, jotka pelkäävät kristittyjen pelkällä olemassaolollaan loukkaavan henkiä. Myös keskushallinto rajoittaa kristillistä toimintaa.

Jotkut Laosissa, erityisesti valtion johtohenkilöt, pitävät kristinuskoa ulkomaisena uskontona, jota länsimaat käyttävät välikappaleenaan heikentääkseen Laosin kommunistista hallintojärjestelmää.

Maassa on monia kotiseurakuntia ja joitakin kirkkorakennuksia, mutta useimmilla niistä ei ole koulutettua pastoria. Toisinaan Laosin viranomaiset pidättävät kristittyjä ja pitävät heitä vangittuina viikonkin ajan yrittäessään kontrolloida kristillistä toimintaa. Usein kristityt eivät saa lääketieteellistä hoitoa, koulutusta tai muita sosiaalipalveluita.

Etenkin maaseudulla muut kyläläiset karkottavat kristittyjä perheitä kylistä elleivät he suostu kieltämään uskoaan.

Raamatut

Raamattuja ei myydä kirjakaupoissa. Hallituksen hyväksymät kirkot myyvät Raamattuja, ja muut järjestöt voivat tuoda niitä maahan virallisella luvalla. Hallitus kuitenkin rajoittaa ja vastustaa laajamittaisempaa Raamattujen ja kristillisen kirjallisuuden levittämistä.

Tutustu tämän maan artikkeleihin!

Laos