Your Cart

Kirgisia

Millainen maa?

Kirgisia on syrjäinen, vuoristoinen valtio, jossa vallitsee paimentolaisuuteen perustuva heimokulttuuri. Se on myös Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista köyhimpiä. Huomattava osa väestöstä on lähtenyt muualle töihin, ja elämä Kirgisiassa on kovaa.

Kymmeniä vuosia kestäneen kommunistihallinnon jälkeen useimmat kirgiisit ovat omaksuneet uudelleen islamilaisen kulttuuri-identiteetin, joka vallitsi maassa ennen kommunismia.

Yleiset uskonnot

90 prosenttia kirgiiseistä on sunnimuslimeja. Kristittyjä on seitsemän prosenttia, joista vajaa prosentti evankelisia.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Kristittyjä vainoavat enimmäkseen perheenjäsenet ja lähiympäristön asukkaat sekä uskonnolliset muslimijohtajat.

Jotkin seurakunnat kokoontuvat jumalanpalveluksiin avoimesti jopa pienissä kaupungeissa, mutta islamilaisen kulttuurin takia kristittynä oleminen on vaikeaa. Kristityiksi kääntyneitä piestään usein, ja yhteiskunta sortaa yleisesti pientä kristittyä vähemmistöä. Esimerkiksi bussit eivät pienissä yhteisöissä pysähdy kristityiksi tunnettujen kohdalla, ja kristittyjen on vaikea löytää töitä tai jopa tehdä ostoksia. Joissakin kylissä muslimijohtajat ovat kieltäneet kuolleiden kristittyjen hautaamisen.

Raamatut

Raamattuja on paremmin saatavilla Kirgisiassa kuin muissa Keski-Aasian valtioissa. Niitä voi ostaa rekisteröidyistä kirkoista suurissa kaupungeissa, mutta ne ovat kalliita.

Tutustu tämän maan artikkeleihin!

Kirgisia