Your Cart

Israel (ml. Gaza ja Länsiranta)

Millainen maa?

Israelin ja palestiinalaisten välinen vuosikymmeniä kestänyt konflikti on maailman räjähdysherkimpiä aiheita. Tämän konfliktin aikana sekä juutalaisia että muslimeja on tullut uskoon huolimatta siitä, että heidän uskontonsa kehottavat heitä hylkäämään Kristuksen Herrana ja Vapahtajana.

Länsirannan ja Gazan palestiinalaisen arabiväestön keskuudessa toimivat islamistit vastustavat rutiininomaisesti kristillistä toimintaa. Israelissa sitä vastustavat myös ääriortodoksit ja muut lähetystyövastaiset juutalaiset. Tästä vastustuksesta huolimatta joihinkin evankelisiin seurakuntiin kuuluu juutalaisia, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan Messiaanaan, sekä muslimeja, jotka ovat luopuneet islamista ja panneet uskonsa Kristukseen. Molempien ryhmien keskuudessa tehtävään aktiiviseen työhön kuuluu Raamattujen jakamista, opetuslapseuttamista, evankeliointia, seurakuntien perustamista ja teologista koulutusta.

Länsirantaa hallinnoivat palestiinalaisviranomaiset, mutta Gazan kaistaa hallitsee terroristiryhmä Hamas. Molemmat ryhmät vastustavat järkähtämättömästi kristillistä toimintaa ja opettavat kansaansa vihaamaan Länttä, juutalaisia ja kristittyjä.

Yleiset uskonnot

Israelin kaksi pääuskontoa ovat juutalaisuus ja sunni-islamilaisuus. Kristittyjä on kahden prosentin vähemmistö, heistä vajaa prosentti on evankelisia. Palestiinalaisalueet ovat lähes täysin islaminuskoisia.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Muslimialueilla islamista kristinuskoon kääntyneet kohtaavat ankaraa vainoa, johon syyllistyvät heidän perheensä, lähiyhteisö, viranomaiset ja Hamas.

Juutalaisyhteisöissä Kristusta seuraava juutalainen saattaa kokea hylkäämistä ja sosiaalista painetta. Juutalaiset lähetystyövastaiset ryhmät, erityisesti Yad L'Achim, osoittavat joskus mieltään rukoushuoneiden ulkopuolella, kiroavat uskovia, erityisesti messiaanisia juutalaisia, ja turmelevat heidän rakennuksiaan.

Raamatut

Israelissa toimii raamattuseuroja, myös palestiinalaisitsehallinnon ja Hamasin kontrolloimilla alueilla. Kristityt voivat hankkia Raamattuja koko maassa, vaikka kristittyjen ja etsijöiden on vaarallista omistaa niitä islamistien hallitsemilla alueilla.

Marttyyrien Äänen työ Israelissa ja palestiinalaisalueilla:

  • Messiaanisen etiopianjuutalaisten seurakunnan tuki
  • Tukea vainotuiksi joutuneille
  • Tukea Jerusalemin raamattukaupan oikeudenkäyntikuluihin
  • Druusien parissa tehtävän työn avustus
  • Opetuslapseuskoulu islamista kääntyneille
  • Kristillisen koulun tuki Gazassa
    • Lahjoitusviite Israelin-työlle 871 365