Your Cart

Bahrain

Millainen maa?

Tämä pieni saarivaltio sijaitsee yhdellä maailman pääasiallisista öljyntuotantoalueista, mutta sen omat öljyvarannot ovat melko pienet. Sen vuoksi talous on jo pitkään ollut riippuvainen naapurimaiden tuottaman raakaöljyn jalostuksesta.

Bahrainissa on ollut merkittäviä uskonnollisia, poliittisia ja taloudellisia jännitteitä johtuen kansan jakautumisesta sunni- ja shiiamuslimeihin sekä sen paikasta osana globaalia taloutta.

Tämä epävakaus, yhdessä uskollisten arabikristittyjen ja ulkomaalaisten kristittyjen lähettien suorittaman evankelioinnin myötä on johtanut Bahrainissa avoimuuteen ja kiinnostukseen evankeliumia kohtaan.

Yleiset uskonnot

Alle prosentti bahrainilaisista on kristittyjä, lähes kaikki ovat muslimeja. Ulkomaalaisten työntekijöiden parissa kristityt muodostavat 8 prosentin osuuden, heistä noin kolme prosenttia on evankelisia.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Perheet ja paikallisyhteisöt ovat pääasiallisia vainoajia, mutta viranomaiset saattavat toisinaan uhkailla tai vangita äskettäin islamin hylänneitä.

Islamista kristinuskoon kääntyneet menettävät usein työpaikkansa ja sosiaalisen asemansa, monet joutuvat perheittensä hylkäämiksi. Jotkut kuitenkin kokoontuvat salaa yhteen.

Raamatut

Bahrainilaisilla on rajalliset mahdollisuudet saada Raamattuja internetin ja seurakuntien kautta.

Tutustu tämän maan artikkeleihin!

Bahrain