Your Cart

Afganistan

Millainen maa?

Evankeliumi saavutti Afganistanin alueen viimeistään toisella vuosisadalla, mutta nykyään siellä ei ole yhtään kirkkorakennusta. Evankeliumia vastustetaan sekä oman kulttuurin että uskonnon puolustamisen takia, mikä on aiheuttanut merkittäviä turvallisuusongelmia ja vaikeuttanut lähetystyötä tässä Keski-Aasian valtiossa.

Suurin osa afganistanilaisista ei ole koskaan kuullut ilosanomaa, eikä edes tavannut yhtään kristittyä. Heidät on juurrutettu noudattamaan Muhammedin opetuksia epäröimättä. Maassa on vaikeaa ja vaarallista elää kristittynä. Afganistanilaiset uskovat tai muuten paikalliskulttuuria tuntevat ottavat rohkeasti riskejä ja käyttävät jokaisen mahdollisen tilaisuuden auttaakseen uskoon tulleita kasvamaan uskossaan ja saamaan yhteyden lähimpään kotiseurakuntaan.

Yleiset uskonnot

99.8 % afganistanilaisista on muslimeja, joista sunneja 90 % ja šiioja 10 %.

Mitä tarkoittaa olla kristitty tässä maassa?

Elokuussa 2021 vallan siepannut Taleban etsii kristittyjä ja surmaa heidät löydettäessä. Talebanin ohella Afganistanissa toimii myös Afganistanin Isis, joka on yhtä vihamielinen kristittyjä kohtaan. Uskovia vainoavat myös heidän perheensä, ystävänsä ja yhteisönsä. Talebanin valtaannousun jälkeen uskovien oli joko paettava maasta tai piilouduttava.

Afganistanin kristityt eivät voi elää uskoaan avoimesti. He kokoontuvat kodeissa tai muissa pienissä tiloissa, eikä evankeliointi ole sallittua. Uskovat pitävät uskonsa, ja etsijät kiinnostuksensa, salassa. Kristityt ovat tottuneet siihen, että heitä lyödään, kidutetaan ja siepataan Afganistanissa. Valtaisa joukko kristittyjä onkin muuttanut naapurivaltioihin, joissa voi vapaammin olla uskova, silti Afganistanin kotiseurakunnat kasvavat.

Uskoon tullut afgaani voi myös menettää henkensä oman perheensä tai sukunsa käsissä.

Raamatut

Koska Afganistanissa ei ole yhtään kirkkoa eikä kristillistä kirjakauppaa, Raamattuja on mahdollista saada vain maanalaisten verkostojen kautta tai digitaalisessa muodossa. Painetun Raamatun omistaminen on harvinaista ja erittäin vaarallista. Useimmilla uskovilla ei ole omaa Raamattua, mutta erilaisia netti-Raamattuja on mahdollista lukea, ja ne ovatkin todella iso apu uskoville ja etsijöille. Raamattua ollaan kääntämässä myös joillekin alueen yhteisöille, joilla ei vielä ole äidinkielistä Raamattua.

Marttyyrien Äänen työ Afganistanissa

Talebanin valtaannousun jälkeen Marttyyrien Ääni on avustanut afgaaniuskovia. Pakenemaan pyrkiviä autettiin pakomatkassa, maahan jääviä on autettu piiloutumisessa ja maasta pois päässeitä erityisesti Pakistanissa tarjoamalla heille käytännön apua ja rohkaisua.

Nyt tärkein tehtävämme on auttaa 35 afgaanikristittyä naista ja heidän perheitään. Heidän miehensä on surmattu ja joiltakin heistä on siepattu tyttäriä. He ovat nyt Pakistanissa, missä he kuitenkaan eivät ole turvassa. Tavoitteemme on auttaa heidät turvallisempaan maahan.

    • Lahjoitusviite "Hätäapu" 871 446

Talvella 2024 lähetimme ruoka-apua ja polttopuita 280 Talebanin jahtaamalle kristitylle Afganistanissa.  Näiden lisäksi hankimme lapsille talvivaatteita ja vuokraamme uskoville asuntoja Afganistanin sisällä. Talven aikana on tarkoitus tavoittaa kaikkiaan 1050 kristittyä.