Your Cart

Kiina – Usko vai opinnot?

Kristityt opiskelijat ovat vaikean tilanteen edessä: kuinka säilyttää usko vaarantamatta tulevaisuuttaan.

Vakoilua, uhkauksia erottamisesta – Kiinassa kristityt opiskelijat ja opettajat taistelevat säilyttääkseen uskonsa.

Kiinan viranomaiset käyvät taistelua uskontoa vastaan korkeakouluissa ja estävät opiskelijoita harjoittamasta uskoaan kampuksella tai sen ulkopuolella. Viranomaisten nimittämät tutkijaryhmät vierailevat kouluissa ja määräävät oppilaitosten johdon varmistamaan, että uskonto on täysin kielletty. Opiskelijoiden joukossa olevat “vakoojat” ilmiantavat kaiken näkemänsä tai kuulemansa uskontoon tai toisinajatteluun liittyvän. Sen seurauksena opettajille on jaettu potkuja ja opiskelijoita painostettu kieltämään uskonsa koulusta erottamisen uhalla.

Jotkut yliopistot pyrkivät päihittämään uskonnolliset opiskelijat ja opettajat ”ideologisen muutoksen” kautta, eli pyrkimällä vaikuttamaan heidän ajatuksiinsa ja mielipiteisiinsä. Toimiin on ryhdytty sen jälkeen, kun heidän uskonnolliset ”taipumuksensa” ovat käyneet ilmi puhelinkeskusteluja kuuntelemalla, valvomalla heidän sosiaalisen median kanaviaan tai tutkimalla heidän asuntolahuoneensa.

Jotkut koulut ja paikallisviranomaiset menevät vielä pidemmälle. Fujianin provinssissa erään maakunnan kouluvirasto ryhtyi viime kesäkuussa toteuttamaan suunnitelmaa, jolle annettiin nimeksi ”jengirikollisuuden siivoaminen ja pahan poistaminen”. Suunnitelman tarkoitus on hävittää uskonto ja estää evankeliointi oppilaitosten lähettyvillä.

Toukokuussa Fujianin Xiamenin kaupungissa suljettiin yliopiston lähellä sijainnut kristillinen kokoontumispaikka. Koulu ja viranomaiset kutsuivat kuultaviksi suurimman osan seurakunnan jäsenistä, jotka ovat yliopisto-opiskelijoita. Kuultaviksi kutsuttuja uhattiin yliopistosta erottamisella, jos he jatkaisivat kokoontumisissa käymistä.

Yksi opiskelijoista kertoo, että koulun johto ja viranomaiset ovat toistuvasti kuulustelleet häntä hänen uskonnollisesta vakaumuksestaan. Hän on huolissaan, että asia tulee vaikuttamaan hänen valmistumiseensa ja tuleviin työllistymismahdollisuuksiin. Hän ei tiedä miten voisi kertoa vanhemmilleen, jos hänet pakotetaan lopettamaan opinnot.

Jotkut opiskelijat ovat lakanneet käymästä seurakunnassa uhkailujen vuoksi.

”Viranomaiset eivät nykyisin salli yliopisto-opiskelijoiden olla uskonnollisia. Jotkut (viralliset) Kolme Itse -kirkot eivät uskalla päästää sisälle yliopisto-opiskelijoita pelätessään, että seurakunnalle koituu ongelmia”, eräs opiskelija kertoo.

Viranomaiset sulkivat heidän vuokraamansa kokoontumistilan, joten nuoret uskovat joutuivat siirtymään toisaalle. Opiskelija kertoo, että he eivät uskalla mennä kokoontumisiin ryhmissä kuten ennen, ja he varmistavat aina ettei heitä seurata. Kun joku saapuu kokouspaikalle ja koputtaa oveen, sisällä olevien pitää varmistua hänen henkilöllisyydestään ennen kuin hänet päästetään sisälle. Kokoontumiseen ensimmäistä kertaa tulevilla täytyy olla jonkun ryhmään kuuluvan suositus.

Soluryhmää johtava opiskelija kertoo olevansa surullinen painostuksen kohteeksi joutuneiden puolesta, jotka ovat nyt niin peloissaan, että eivät uskalla enää kokoontua. ”Kun kävimme tapaamassa joitakin heistä, he pelkäsivät edes puhua meille.”

Lähde: Bitter Winter

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print