Your Cart

Kiina – Kristillisen lastenkodin lapset viety pois

Shanxin provinssissa viranomaiset ovat vieneet pois kaikki lapset, jotka asuivat katolisen seurakunnan johtamassa orpokodissa. Lapset on siirretty valtion johtamaan orpokotiin.

Katolinen Yang Yunxian perusti Bethany -nimisen vammaisten lasten lastenkodin Taiyuanin kaupunkiin vuonna 1997. Lastenkoti on ottanut vastaan yli sata lasta, joista suurimman osan heidän vanhempansa olivat hylänneet lapsen vammojen vuoksi. Joillakin lapsista on CP-vamma, jotkut eivät pysty seisomaan tai syömään omin avuin. Monet lapsista ovat tarvinneet erilaisia leikkauksia ja järjestöt ovat usein vierailleet lastenkodissa tuomassa lapsille vaatteita, ruokaa ja leluja.

Elokuussa viranomaiset kuitenkin saapuivat yllättäen Bethanyyn ja ilmoittivat henkilökunnalle, että lapset siirrettäisiin valtion johtamaan lastenkotiin, sillä Bethanyn epäiltiin antavan lapsia ”laittomasti adoptioon”. Lastenkodin vastaava kertoi viranomaisille, että he huolehtivat lapsista, mutta myöhemmin samassa kuussa viranomaiset saapuivat silti ja veivät lapset mukanaan. Bethanyssa asui myös vanhuksia, ja heidätkin vietiin pois.

Kodin henkilökunta oli murheissaan, kun lapset vietiin pois, ja monet heistä itkivät. Eräs työntekijä kertoo lastenkodin toimineen vuosien ajan ilman ongelmia viranomaisten kanssa, ja lasten ja heidän hoitajiensa välille oli rakentunut vahva side.

”Heidät vietiin yllättäen pois, joka ei ole oikein”, eräs työntekijä sanoi.

Eräs uskova kertoo viranomaisten ryhtyneen viemään lapsia pois uskonnollisten tahojen johtamista lastenkodeista koska he pelkäävät, että henkilökunta voisi opettaa lapsille uskontoa.

Lähde: China Aid

Anna Herra hyvyydessäsi ja rakkaudessasi apusi orpokodista viedyille lapsille. Auta, että he pääsisivät takaisin tuttuun ja turvalliseen ympäristöön turvallisten aikuisten luo ja varjele heidät kaikilta vaaroilta. Vahvista orpokodin henkilökunnan uskoa Sinuun näistä vaikeuksista huolimatta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print