Your Cart

Intia – Kristittyjä kielletty kokoontumasta

Intia – Kristittyjä kielletty kokoontumasta

Intian perustuslaki takaa uskonnonvapauden, mutta siitä huolimatta kristittyjen tilanne käy yhä tukalammaksi.

Intian eteläisessä Karnatakan osavaltiossa poliisit ovat kieltäneet kristittyjä kokoontumasta. Viranomaiset perustelivat perustuslain vastaista päätöstään sillä, että kukaan seurakunnan noin 50 kristitystä ei ole syntyjään kristitty, joten heidät on pakotettu tai huijattu kääntymään kristinuskoon.

Bannimardattin kylän 15 kristittyä perhettä kutsuttiin 4. tammikuuta poliisiasemalle. Tapaamisessa poliisin varaylitarkastaja pyysi kristittyjä esittämään todisteet siitä, että he ovat kristittyjä, ja syytti heitä sosiaalitukien nostamisesta sekä kristittyinä että hinduina.

Sen jälkeen varaylitarkastaja kielsi kristittyjä enää kokoontumasta Bannimardattin kylässä. Poliisi perusteli määräystään sillä, että kukaan kylän kristityistä ei ole syntyjään kristitty, vaan heidät on pakolla tai vilpillä käännytetty kristinuskoon.

”Tämä on viimeisin äärihindujen käyttämä keino estää kristittyjä kokoontumasta”, paikallinen nimettömänä pysyttelevä kristitty kertoo. ”He ovat jo kokeilleet kaikkea muuta, mukaan lukien sosiaalista boikottia ja fyysisiä pahoinpitelyjä. Paikalliset kristityt ovat kuitenkin pysyneet uskollisina, vaikka heitä on ahdisteltu jatkuvasti.”

Intian perustuslain artiklan 25 mukaan Intian kansalaisilla on oikeus tunnustaa ja harjoittaa valitsemaansa uskontoa ja kertoa siitä.

”Meillä ei ole minkäänlaista vapautta kokoontua yhteen ja harjoittaa valitsemaamme uskontoa”, paikallinen pastori suree. ”Ihmisryhmien välinen kuilu kasvaa ja Karnatakan osavaltion hallinnon suunnittelema uskonnon vaihtamisen kieltävä laki tulee pahentamaan uskonnollisten vähemmistöjen tilannetta entisestään.”

Intiaa johtava BJP-puolue on vallassa myös Karnatakan osavaltiossa. Äskettäin osavaltiota hallitsevat poliitikot kertoivat suunnittelevansa lakia, joka säätelisi uskonnon vaihtamista ja tekisi vilpillisestä käännyttämisestä rangaistavaa. Myös kolme muuta BJP-johtoista osavaltiota, Madhya Pradesh, Assam ja Haryana, ovat ilmoittaneet samanlaisista aikeista. Niin ikään BJP-johtoinen Uttar Pradesh otti tällaisen lain käyttöön viime marraskuussa.

Äärihindut ovat perustelleet tällaisten lakien käyttöönottoa joukkokääntymisillä kristinuskoon. Heidän mukaansa Intian kristityt käännyttävät köyhiä hinduja kristinuskoon joukoittain ja vilpillisin keinoin.

Intian oma väestönlaskenta ei kuitenkaan tue tätä väitettä. Ensimmäisessä väestönlaskennassa, joka tehtiin vuonna 1951, kristittyjä oli 2,3 % kansasta. Viimeisimmän, vuonna 2011 tehdyn väestönlaskennan mukaan kristittyjen prosentuaalinen osuus on pysynyt samana.

Osavaltioissa, joissa käännyttämisen kieltävät lait ovat tällä hetkellä voimassa, Odisha, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Himachal Pradesh, Uttarkhand ja Uttar Pradesh, niitä käytetään yleisesti väärin. Äärihindut syyttävät näiden lakien nojalla kristittyjä valheellisesti pakkokäännyttämisestä ja oikeuttavat sillä kristittyjen ahdistelun ja pahoinpitelyt. Paikalliset poliisit sulkevat usein silmänsä kristittyjen kohtaamalta väkivallalta.

Tähän mennessä ketään ei ole Intiassa tuomittu pakkokäännyttämisestä, vaikka joissakin osavaltioissa tällainen laki on ollut voimassa vuodesta 1967 lähtien.

Lähde: International Christian Concern

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print