Your Cart

Intia – Järjestö rekisteröi 327 kertaa vainoa vuonna 2020

Intia – Järjestö rekisteröi 327 kertaa vainoa vuonna 2020

Kesäkuussa äärihindut riistivät hengen Bindi Mundan (nainen vasemmalla) 27-vuotiaalta aviomieheltä Kande Mundalta Jharkhandin osavaltiossa.

Intian Evankelisen Yhdistyksen (EFI) mukaan Intian kristittyihin kohdistui viime vuonna ainakin 327 vainoksi luokiteltavaa tapahtumaa. Näin tapahtui huolimatta siitä, että suurin osa intialaisista vietti koronapandemian vuoksi kuukausia pelkästään kodeissaan.

EFI:n keräämien tietojen mukaan ainakin viisi kristittyä murhattiin ja kuusi rukoushuonetta poltettiin tai tuhottiin. Lisäksi järjestö on kirjannut 26 ilmoitusta sosiaalisesta boikotista kristittyjä kohtaan: uskovien ei-kristityt naapurit ja kyläläiset ovat karttaneet heitä ja esimerkiksi kieltäneet kylän yleisen kaivon käytön heidän uskonsa tähden.

Raportissa kerrotaan Intian yhä kasvavasta uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta ja uskontoon perustuvasta väkivallasta. Bharatiya Janata -puolueen (BJP) tultua valtaan vuonna 2014, EFI:n tilastoimat kristittyjen vastaiset teot ovat yli kaksinkertaistuneet. Vuonna 2014 EFI tilastoi 147 väkivaltaista hyökkäystä Intian kristittyjä vastaan. Vuoden 2019 lukema oli 366 hyökkäystä.

EFI:n kirjaamat tapaukset edustavat todennäköisesti vain osaa Intian kristittyjen kohtaamasta väkivallasta. Suurin osa tapauksista jää ilmoittamatta koston pelossa, sekä luottamuksen puuttuessa Intian oikeusjärjestelmää kohtaan.

”Kristityt, erityisesti syrjäisillä alueilla eri puolilla maata, joutuivat väkivallan uhreiksi, heidän kokoontumisiaan häirittiin ja heidän rukoushuoneitaan tuhottiin”, raportissa kerrotaan. Väkivallan taustalla järjestö näkee poliittiset motiivit, korruptoituneen poliisin ja väkivaltaiset ryhmät.

”Huolestuttavin kehitys on ollut niin kutsuttujen ’uskonnonvapauslakien’ käyttöönotto, jotka yleisesti tunnetaan käännyttämisen kieltävinä lakeina.” Lakien sanotaan kieltävän uskonnon vaihtamiseen johdattaminen pakolla, petoksella tai lahjonnalla, mutta kristityt, jotka ovat laillisesti kertoneet uskostaan, voivat joutua valheellisesti syytetyiksi pakkokäännyttämisestä. Lait voivat pahimmillaan johtaa siihen, että uskonnon vaihtamista mistä tahansa syystä voidaan pitää laittomana. Viime vuonna ainakin 66 kristittyä syytettiin vilpillisestä käännyttämisestä.

Ylivoimaisesti suurin osa kristittyjen vastaisista iskuista tapahtui Uttar Pradeshin osavaltiossa, jossa kirjattiin 95 tapausta. Seuraavaksi eniten tapauksia kirjattiin Chhattisgarhissa, 55 tapausta. Näiden perässä tulivat 28 tapauksella Jharkhand ja Madhya Pradesh 25:llä.

EFI:n pääsihteeri, pastori Vijayesh Lal vetosi sekä valtion että osavaltioiden johtajiin ja pyysi heitä: ”varmistamaan, että laki ja oikeus tapahtuu Intian vähemmistöuskontoihin kuuluvien kohdalla”. Hän jatkoi: ”Erityisesti vetoamme Uttar Pradeshin, Chhatisgarhin, Jharkhandin ja Madhya Pradeshin osavaltioden johtajiin, jotta he suhtautuisivat ankarasti osavaltioissaan toimiviin äärioikeistolaisiin ryhmiin, joiden pääasiallinen tavoite on levittää pelkoa kristittyjen ja muiden vähemmistöuskontojen edustajien parissa.”

Lähteet: EFI, International Christian Concern

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print