Your Cart

Hyvästit Bulgarian uskonnonvapaudelle?

”Uskontoa saa harjoittaa ainoastaan tähän tarkoitukseen osoitetuissa tiloissa.” Kuulostaako tutulta? Tämä sääntö oli yksi muutoksista Kiinan helmikuussa voimaan tulleeseen uuteen uskontolakiin. Tällä kertaa ei kuitenkaan ole kyse kommunistisesta Kiinasta kaukana Aasiassa, vaan eurooppalaisesta, Euroopan Unioniin kuuluvasta Bulgariasta, jonne ollaan nyt laatimassa uutta uskontolakia.

Uusi, uskonnonvapautta ankarasti rajoittava lakiluonnos on 4. lokakuuta jo läpäissyt ensimmäisen kuulemisen Bulgarian parlamentissa. Lakiluonnos on parhaillaan perjantaina 16. marraskuuta päättyvällä lausuntokierroksella, jonka jälkeen laaditaan lopullinen laki.

Näennäisesti uuden lain tarkoitus on hillitä ääriajattelua. Bulgarian katolista kirkkoa edustavan Isä Petko Valovin mukaan suunniteltu laki rajoittaisi uskonnonvapautta. ”Kansallisen turvallisuuden puolustamiseksi on olemassa muita lakeja, uskontolain ei pitäisi suojella yhteiskuntaa uskonnolta.”

Kaikki Bulgarian uskonnolliset yhteisöt ja useat kansalaisoikeusjärjestöt ovat vastustaneet lakiluonnosta. Bulgarian Evankelinen Allianssi uskoo lain olevan niin puutteellinen, että pelkillä korjauksilla siitä ei saada kunnollista. Sen sijaan lakiluonnos pitäisi heidän mukaansa hylätä kokonaan ja jos parlamentti haluaa jatkaa keskustelua uudesta uskontolaista, eri uskonnollisten yhteisöjen edustajat tulisi ottaa suunnitteluun mukaan.

Bulgarialaisista 85 prosenttia katsoo olevansa uskonnoltaan itäisiä ortodokseja. Noin kymmenen prosenttia on muslimeja. Tällä hetkellä Bulgariassa on 107 rekisteröityä uskonnollista yhteisöä Bulgarian ortodoksikirkon lisäksi.

Suunniteltuja rajoituksia

Lakiluonnoksen mukaan Bulgarian kansalaiset saavat suorittaa uskonnollisia liturgioita ainoastaan, jos he ovat saaneet uskonnollisen koulutuksensa Bulgariassa tai jos heidän ulkomainen tutkintonsa on Bulgarian viranomaisten ja rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön tunnustama.

Uskonnollisella yhteisöllä tulee olla vähintään 300 jäsentä, jotta se voi tulla tunnustetuksi oikeudellisena yhteisönä. Uskonnollista toimintaa ei myöskään saa harjoittaa muissa kuin siihen tarkoitetuissa tiloissa.

Luonnoksen mukaan oikeus avata uskonnollisia kouluja ja kouluttaa papistoa annettaisiin vain itäisille ortodokseille ja muslimeille, mutta nämäkään yhteisöt eivät kannata suunniteltua lakia. Millään muulla uskonnollisella yhteisöllä näitä oikeuksia ei olisi, sillä niiden itse ilmoittamien seuraajien määrät jäävät vuoden 2011 väestönlaskennan perusteella liian pieniksi.

Ulkomaalaiset saisivat johtaa uskonnollisia tilaisuuksia ainoastaan, jos heidän seurassaan on laillisesti uskonnolliseen virkaan vihitty Bulgarian kansalainen.

Ulkomailta tulevat rahalahjoitukset olisivat sallittuja ainoastaan rakentamiseen tai sosiaaliapuun tarkoitettuina ja Bulgarian viranomaisten etukäteen antamalla luvalla. Toisin sanoen, ulkomailta tulevilla varoilla ei voitaisi enää tukea kristillisiä klinikoita tai kouluja, painattaa kirjallisuutta tai järjestää tapahtumia tai tukea pastoreita.

Bulgarian kristityt pyytävät rukoilemaan tilanteen puolesta ja levittämään siitä sanaa.

Lähteet: Bulgarian Evankelinen Allianssi, Wikipedia, SIR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print