Your Cart

Afganistan: Evankeliumi etenee naisten pienryhmissä

Afganistan: Evankeliumi etenee naisten pienryhmissä

Afganistanilaisten naisten elinpiiri rajoittuu usein koteihin. Pienryhmät ovat siksi tehokas keino kertoa heille evankeliumia. Rukoile, että uskovat löytäisivät luovia keinoja kertoa evankeliumia, ja että monet tulisivat tuntemaan Kristuksen.

Afganistanissa kokoontuu satoja pienryhmiä, joissa kuullaan Raamatun kertomuksia tarinankerronnan kautta. Nämä ryhmät ovat olleet erityisen tehokkaita naisten saavuttamiseksi, sillä Afganistanissa naiset viettävät suurimman osan ajastaan kodin piirissä.

Mary, afganistanilainen etulinjan evankelista, opettaa naisia kotimaassaan. Kun hänestä tuli kristitty, hänen perheensä hylkäsi hänet. Siitä huolimatta hän tuntee velvollisuudekseen kertoa kansalleen evankeliumia.

Ennen kotoa lähtöä hän vetää ylleen ruiskukan värisen burkansa. Aiemmin pakollinen kaiken peittävä burka ei enää ole Afganistanissa niin yleinen kuin ennen, mutta Marylle se on tietoinen valinta. Hän haluaa noudattaa perinteisiä tapoja saavuttaakseen afgaaninaisia Kristukselle. Burka myös mahdollistaa sen, että Mary voi liikkua ympäri kaupunkia huomaamatta ja tunnistamattomana, aivan kuten kuka tahansa tavallinen afgaaninainen.

Afganistanissa naisilla ja miehillä on erilliset oleskelutilat, joten Maryn on mahdollista tavata naisia yksityisesti. Kodeissa matoilla peitettyjen oleskelutilojen lattioilla istuen hän käyttää tarinankerronnan menetelmiä kertoessaan naisille Raamattua osio kerrallaan.

Naiset oppivat Jumalan lunastussuunnitelmasta lukiessaan Raamattua itse. Uuteen Testamenttiin päästessään he tietävät jo, kuka Jeesus on.

Kun Mary sitten kysyy naisilta, haluaisivatko he seurata Jeesusta, he ymmärtävät siihen liittyvän valtavan riskin, mutta myöskin sen mittaamattoman arvokkaan pelastuksen lahjan, jonka usko Kristukseen heille tarjoaa. Sitä mukaa kun naiset ryhtyvät seuraamaan Kristusta, he alkavat kertoa uskostaan muille naisille. Näin muodostuu pieniä uskovien ryhmiä, jotka kokoontuvat rukoilemaan, ylistämään ja rohkaisemaan toisiaan.

Yksi Maryn kautta uskoon tulleista naisista johdatti myöhemmin siskonsa Kristukselle, ja he yhdessä heidän äitinsä. Tämän kaltaiset suhteet ovat synnyttäneet tuhansia uusia kotiseurakuntia Afganistaniin. Niiden työtä täydentää evankeliointi sosiaalisen median kautta – ulkomailla asuvat afgaanit kertovat maanmiehilleen evankeliumia ja johdattavat heitä Kristukselle. Sosiaalinen media ja internet ovat tehokkaita työkaluja Jumalan Sanan viemisessä heille, jotka eivät ole koskaan sitä kuulleet, ja jotka suljetussa maassa asuessaan eivät muutoin pääsisi siihen käsiksi.

”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.” – Room. 8:28

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print